Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ESTAT D'ALARMA PEL CORONAVIRUS

INFORMACIÓ OFICIAL SOBRE EL COVID-19

DIUMENGE 15 MARÇ 2020

RESTRICCIONS DE MOBILITAT

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  4. Tornar al lloc de residència habitual.
  5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. Desplaçament a entitats financeres
  7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

COMUNICATS D'ESPECIAL RELLEVÀNCIA

  • Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ENLLAÇ i NOTA RESUM INFORMATIVA

  • ACLARIMENT: PREGUNTES (actualitzat dissabte 14 març - 17h) sobre les restriccions d'activitats pel Covid-19: MÉS INFORMACIÓ