Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Lloguer d'habitatge: pis de l'antiga escola de Gavet

* Darrer dia presentació d'ofertes: 20/06/2022 (electrònic o en sobre a l’ajuntament) * 55 m2 útil, dos habitacions, menjador, cuina i bany * Import mensual de sortida: 248€

DIJOUS 26 MAIG 2022

Publicació al perfil del contractant de l’ajuntament de Gavet de la Conca: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=101532367&lawType

 • Darrer dia presentació d'ofertes: 20/06/2022 (electrònic o en sobre a l’ajuntament)
 • 55 m2 útil, dos habitacions, menjador, cuina i bany
 • Import mensual de sortida: 248€
 • Requisits:
  • Nacionalitat: Ser de nacionalitat espanyola o permís residència
  • Patrimoni: No ser propietari d’un  habitatge
  • Destí de l’habitatge: Es destinarà l’habitatge a domicili habitual
 • Criteris quantificables
  • Millora del Preu, màxim 6 punts
  • Circumstàncies familiars i personals:
   • Unitats familiars monoparentals, amb fill menors de 18 anys, o declarats incapacitats: 4 punts.
   • Unitats familiars constituïdes per dos adults amb 1 o 2 fills a càrrec: 2 punts per fill.
   • Ser menor de 35 anys: 3 punts
  • Ingressos econòmics:  Segons escala, fins a 6 punts