Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2020 Memòria: UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, electricitat, aigua, i hidrocarburs.