Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pobles que el formen

Entitats que formen l'ens

Nom de l'ens Població 2019
Aransís 30
  Aransís 26
  Disseminat d'Aransís 4
Fontsagrada 25
  Fontsagrada 20
  Disseminat de Fontsagrada 5
Gavet de la Conca 53
  Gavet de la Conca 37
  Disseminat de Gavet de la Conca 16
Mata-solana 5
  Mata-solana -Disseminat- 5
Merea 5
  Merea -Disseminat- 5
Perolet 3
  Perolet -Disseminat- 3
Sant Serni 33
  Sant Serni 33
  Disseminat de Sant Serni -
Sant Cristòfol de la Vall 13
  Sant Cristòfol de la Vall -Disseminat- 13
Sant Martí de Barcedana 18
  Sant Martí de Barcedana 17
  Disseminat de Sant Martí de Barcedana 1
Sant Miquel de la Vall 27
  Sant Miquel de la Vall 27
Sant Salvador de Toló 47
  Sant Salvador de Toló 39
  Disseminat de Sant Salvador de Toló 8
Toló 2
  Toló -Disseminat- 2

Gavet de la Conca

Codi
250984
Comarca
Pallars Jussà
Població
261
Superfície
90,9
Densitat
2,9
Altitud
421

Superfície (km²)

Municipi
90,9
Comarca
1.343,09
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,9
Comarca
9,8
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
132
Comarca
6.756
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
129
Comarca
6.443
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
261
Comarca
13.199
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
21
Comarca
1.573
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
152
Comarca
8.200
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
66
Comarca
2.523
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
23
Comarca
874
Catalunya
250.143

Població

Municipi
262
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
12
Comarca
811
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
85
Comarca
4.334
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
33
Comarca
1.242
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
3
Comarca
323
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
133
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
9
Comarca
762
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
67
Comarca
3.866
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
33
Comarca
1.281
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
551
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
129
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
226
Comarca
9.619
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
20
Comarca
1.271
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
16
Comarca
2.280
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
262
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
250
Comarca
11.350
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
12
Comarca
1.820
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
262
Comarca
13.170
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
125
Comarca
5.736
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
8
Comarca
974
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
133
Comarca
6.710
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
125
Comarca
5.614
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
846
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
129
Comarca
6.460
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
635
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
35
Comarca
649
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
48
Comarca
1.284
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
20
Comarca
1.840
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
0
Comarca
75,5
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
38
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
0
Comarca
31
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
1
Comarca
69
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
2
Comarca
79
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
2
Comarca
164
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
37
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-5
Comarca
83
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-1
Comarca
54
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-6
Comarca
137
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
87
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
42
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
1
Comarca
186
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
1
Comarca
228
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-3
Comarca
1.689
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-0,86
Comarca
13,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-9,95
Comarca
-4,92
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
9,08
Comarca
18,02
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
305
Comarca
12.680
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
274
Comarca
11.028
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
251
Comarca
11.052
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
168
Comarca
8.246
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
403
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
310
Comarca
13.083
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
27
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
123
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
2
Comarca
204
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
29,1
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,2
Comarca
24,3
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
18,4
Comarca
23,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
26,2
Comarca
30,1
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
246
Comarca
9.889
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
75,6
Comarca
72
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
237
Comarca
9.833
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
78,1
Comarca
79,6
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
253
Comarca
9.917
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
59,7
Comarca
61,6
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
51,3
Comarca
48,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
269
Comarca
10.087
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
58
Comarca
2.729
Catalunya
1.814.395

Dones

Municipi
40
Comarca
2.384
Catalunya
1.614.362

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
98
Comarca
5.113
Catalunya
3.428.757

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
110
Comarca
5.492
Catalunya
3.604.014

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
130
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
170
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
355
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
2.135
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
365
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
75
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
665
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.265
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
1.115
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
715
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
955
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.790
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
7
Comarca
507
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
101
Comarca
3.810
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
632,89
Comarca
874,02
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
39
Comarca
1.570
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
43
Comarca
1.613
Catalunya
775.829

Total

Municipi
82
Comarca
3.183
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,7
Comarca
41,4
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,2
Comarca
33,3
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
60,5
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
4,5
Comarca
364,5
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
26,7
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
5,9
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
3,2
Comarca
254,2
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
2,7
Comarca
272,2
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
5,9
Comarca
526,4
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
123
Comarca
5.639
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
136
Comarca
3.786
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
_
Comarca
1.541
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
260
Comarca
10.966
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
484
Comarca
18.073
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
14.101
Comarca
29.059
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
78
Comarca
201
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
12.959
Comarca
19.504
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.093
Comarca
5.246
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.489
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
241
Comarca
22.107
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.730
Comarca
39.228
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.630
Comarca
9.695
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
250
Comarca
3.060
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
107
Comarca
1.005
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
178
Comarca
938
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
150
Comarca
1.502
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
158
Comarca
722
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
10
Comarca
159
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
5
Comarca
31
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.489
Comarca
17.121
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
86
Comarca
844
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
17
Comarca
257
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
13.619
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.474
Comarca
41.447
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
56
Comarca
2.737
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
11.470
Comarca
151.237
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
15.013
Comarca
395.841
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
_
Comarca
1.337
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
708
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
18
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
707
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
1.794
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
7
Comarca
60
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
57
Comarca
503
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
200
Comarca
6.979
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
23
Comarca
923
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
78
Comarca
2.843
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
26
Comarca
756
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
327
Comarca
11.501
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,62
Comarca
1,5
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,9
Comarca
43,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
51
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
0,08
Comarca
1.576,01
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions